030 334 528

Toplotne Črpalke

 

Princip delovanja Toplone Črpalke

 

S toplotnimi črpalkami izkoriščamo energijo, ki je shranjena v naši okolici.

Del shranjene energije smo prejeli od sonca, del pa je energija shranjena v jedru našega planeta.

Najpogosteje danes uporabljene so toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto zraka, torej energijo, ki smo jo prejeli od sonca. Poleg energije shranjene v zraku lahko uporabljamo še energijo, ki je shranjena v podtalnici, površinskih vodah in v globini zemlje. Za vse te vrste energije pravimo, da so obnovljive.

 

Vsaka toplotna črpalka, ne glede na to kateri obnovljivi vir izkorišča je sestavljena iz štirih glavnih sestavnih delov:

Uparjalnika, Kompresorja, kondenzatorja in ekspanzijskega ventila.

Vse sestavne dele vsake toplotne črpalke pa povezuje medij, kateremu pogosto rečemo tudi hladivo ali plin.

 

Ponudimo vam lahko Solarne Toplotne Črpalke (STČ)    in    Toplotne Črpalke zrak-voda

 

ENERGIE Toplotne Črpalke