030 334 528

Solarno ogrevanje vode in objekta eden najboljših alternativnih načinov ogrevanja

Solarno ogrevanje vode in objekta je inovativen način ogrevanja, ki prinaša številne prednosti tako za uporabnika kot za okolje. Sončna energija je ena najbolj čistih, zanesljivih in najcenejših virov energije na Zemlji. To energijo nam pomagajo zajeti in shraniti solarni kolektorji, ki zbrano toploto pretvarjajo v energijo. To energijo nato porabimo za ogrevanje doma ali pripravo tople sanitarne vode.

S solarnim ogrevanjem pokrijemo do 85% potreb po topli sanitarni vodi in do 40% potreb po ogrevanju prostorov. Zato je solarno ogrevanje sanitarne vode in objekta vsekakor naložba v prihodnost, naložba, ki se vam bo kljub nekoliko višjim začetnim stroškom zagotovo povrnila prej kot v 10 letih. Pri tem naj poudarimo, da je montaža sistema hitra in ekonomična, stroški obratovanja in vzdrževanja pa so nizki.

 

 

 

Solarni kolektorji – ugodna cena ploščatih kolektorjev

Ploščati solarni kolektorji so kot investicija najcenejša izbira. Ker je tudi njihova zgradba enostavna so najcenejši, vendar imajo določene pomanjkljivosti povezane predvsem z delovanjem v hladnem delu leta.

Vkolikor nas zanima predvsem poletno segrevanje sanitarne vode pa so ploščati kolektorji lahko dobra izbira.

 

Če pogledamo zgolj delovanje v poletnem času vam bo pri enaki površini absorberja Heat Pipe vakuumski kolektor  pridobil približno 10-15 % več energije kot ploščati. Preko celega leta pa vam bo vsak m2 vakuumskega kolektorja pridelal še enkrat več energije kot pri ploščatem kolektorju. Razliko naredi vakuumski kolektor v hladnem obdobju leta.

 

Katere vrste kolektorjev poznamo lahko preberete na naših straneh

 

Za solarno ogrevanje vode se vse bolj uveljavljajo vakuumski cevni solarni kolektorji, ki imajo v primerjavi s ploščatimi veliko prednosti, ki so povezane predvsem na lastnost vakuuma, da je odličen toplotni izolator.

 

Da bi bilo solarno ogrevanje vode čim bolj učinkovito, je montaža ploščatih sončnih kolektorjev na streho najbolj smiselna na območjih, kjer je čez leto največ sonca. Ploščati kolektorji morajo biti usmerjeni proti jugu, naprednejši vakuumski sončni kolektorji pa omogočajo postavitve tudi na bolj neugodnih legah, saj je ob montaži možno obračanje posameznih cevi kolektorja proti jugu.

 

 

Hitra in enostavna montaža solarnih kolektorjev na streho

Montaža sončnih kolektorjev na streho je pri nekaterih kritinah enostavna, pri drugih pa zahtevnejša. Med enostavnejše kritine za mobntažo kolektorjev štejemo opečno in betonsko kritino.

Pri montaži je pomemben tudi naklon kritine.

V primeru montaže kolektorjev, ki so namenjeni za segrevanje sanitarne vode običajno montiramo kolektorje vzporedno z ravnino strehe.

Ploščati kolektorji so zaradi svoje teže, togosti ter dimenzij za montažo zahtevnejši od vakuumskih.