030 334 528

Zakaj sončni kolektorji

 

 • Sončni kolektor je bil prvi in najenostavnejši način za uporabo sončne energije. 
 • Sonce je brezplačen vir energije, ki nam je dostopen tako poleti kot tudi pozimi
 • Po tem, ko  namestimo solarni sistem, nimamo več skoraj nobenih obratovalnih stroškov. Vzdrževalni stroški za solarni sistem so povezani le z zamenjavo solarne tekočine enkrat na nekaj let
 • Vakuumski solarni kolektorji so vrhunski izdelki, ki imajo pred drugimi sorodnimi izdelki številne prednosti.
 • Montaža solarnih kolektorjev je enostavna
 • Omogočajo velik prihranek pri stroških za sanitarno vodo, pa tudi za ogrevanje – stanovanjskega ali poslovnega objekta in vode za industrijsko rabo

 

Sončni kolektorji - razvojne faze

Raziskovanje uporabe toplotne energije Sonca potekajo že nekaj desetletij. Intenzivnost raziskovanj je odvisna od gibanja cen fosilnih goriv, ekološke zavesti v družbi, nepovratnih spodbud za investitorje s strani države, …  

Tehnološki razvoj kolektorjev lahko opišemo s posameznimi tipi kolektorjev. Ločimo: 

 

 

Ploščati kolektorji

 

Je najenostavnejši pripomoček za segrevanje sanitarne vode. Glavni sestavni deli so steklo, temnejši absorber, cevka po kateri teče solarna tekočina ali voda, izolacija, okvir.

Voda ali solarna tekočina se segreje tako, da teče skozi cevko, ki je pod absorberjem. Ploščati kolektor je odvisen od zunanje temperature in direktnega obsevanja sončnih žarkov

 

Ploščati kolektorji

 

 

 

U-cevni kolektorji z

dvojno plastjo stekla

 

Prva stopnja v razvoju sončnega kolektorja se je zgodila, ko so želeli zmanjšati izgube ploščatega kolektorja ob hladnem vremenu.Enotni absorber pri ploščatem kolektorju so razdelili na ožje sekcije in vsakega posebej obdali z nekakšno termo steklenico. Bakrena cevka poteka v vsako stekleno cev v obliki črke U (od tod ime U-cevni kolektor)

Solarna tekočina tako po bakreni cevki teče v vsako stekleno cev in se tam s pomočjo ovalnega absorberja segreje. Ovalni absorber in bakrena cevka po kateri teče solarna tekočina morata biti v čim boljšem kontaktu, da se toplota lahko iz absorberja prenese na cevko in s tem segreje tekočino v cevki.

Steklene cevi so na zgornji strani odprte, vakuum pa je le med obema plastema stekla (enako kot je to pri termo steklenici).

Običajno je zunanji premer teh steklenih cevi 58 mm

 

 U-cevni kolektorji

 

 

Heat Pipe cevni kolektorji z 

 

dvojno plastjo stekla

 

S pojavom Heat Pipe tehnologije so v termo steklenici cevke, po katerih je tekla solarna tekočina zamenjali z Heat Pipe cevmi.

Vakuum je še vedno le med obema plastema stekla v steklenih ceveh z dvojno steno.

Prostor v notranjosti steklene cevi, kjer sta absorber in Heat Pipe pa je v zraku. Tudi tu je zelo pomembno, da ovalni absorber in bakrena cevka ostaneta v čim boljšem kontaktu in se toplota iz absorberja lahko prenaša na bakreno Heat Pipe cev.

Tipično imajo te steklene cevi premer 58 mm

 

Heat Pipe cevni kolektorji

 

 

 

Heat Pipe vakuumski kolektorji z

 

eno plastjo stekla

 

Zadnja stopnja v razvoju kolektorjev je bila opustitev cevi z dvojno plastjo stekla in pojav Heat Pipe kolektorjev z eno plastjo stekla.

Pri teh kolektorjih sta absorber in Heat Pipe dejansko v vakuumu.

Zaradi visokega vakuuma v celotni notranjosti steklene cevi sta tako absorber kot Heat Pipe zaščitena pred nizkimi zunanjimi temperaturami.

Največkrat imajo ti kolektorji premer cevi 100 mm

 

Heat Pipe vakuumski kolektorji

 

Uporaba sončnih kolektorjev

Sončne kolektorje uporabljamo:

 • v individualnih objektih za:
 • segrevanje sanitarne vode,
 • v industrijskih procesih za:
 • segrevanje velikih količin tople sanitarne ali tehnološke vode
 • dehidracijo v živilski industriji
 • sušenje lesa
 • proizvodnjo pare